Sách: Bệnh học Glôcôm

Bệnh học Glôcôm được biên soạn theo hướng dẫn của Giáo sư Malik Kahook và Giáo sư Wallace L.M. Alward (Đại học Iowa).

Sách có cập nhật các kiến thức mới nhất về bệnh Glôcôm. Nhiều khái niệm mới về khoa học cơ bản ứng dụng trong lâm sàng cũng được đề cập. Nội dung được trình bày ngắn gọn, dễ hiểu với nhiều hình ảnh minh họa, có ý nghĩa trong thực hành lâm sàng.

Trân trọng cảm ơn

Bộ môn Mắt, Trường Đại học Y Hà Nội
Bộ môn Mắt, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Last Updated: October 17, 2023

3 thoughts on “Sách: Bệnh học Glôcôm”

  1. Cảm ơn thầy Tùng và các thầy Bộ môn Mắt trường ĐHYHN.
    Đây thực dự là một cuốn cẩm nang tất cần cho ace nghành Mắt!

    Reply

Leave a Comment