Giới thiệu về Cybersight

Cybersight là một sáng kiến y tế từ xa phi lợi nhuận, thúc đẩy ranh giới được thành lập bởi Orbis International để giúp giảm thiểu sự thiếu hụt các chuyên gia chăm sóc sức khỏe mắt lành nghề ở các nước đang phát triển và giúp những người ở vùng sâu vùng xa chống lại sự cô lập về địa lý.

Với các công cụ đào tạo trực tuyến tiên tiến và tiếp cận với các giảng viên và giảng viên chuyên gia quốc tế, Cybersight là một nền tảng toàn cầu giúp các chuyên gia sức khỏe mắt cải thiện kỹ năng của họ, hợp tác chẩn đoán và điều trị bệnh nhân của họ và kết nối với một cộng đồng thực hành toàn cầu thực sự bao gồm kỹ thuật viên, y tá, bác sĩ nhãn khoa và bác sĩ nhãn khoa.

aria-hidden="true"

Thông tin nhanh về Cybersight

200+ quốc gia

30.000+ bệnh nhân được quản lý

50,000+ khóa học trực tuyến đã hoàn thành

Một sáng kiến của Orbis International

 

class="wp-image-24292