Giới thiệu về Cybersight

Cybersight là một nền tảng học tập điện tử và y tế từ xa phi lợi nhuận được thành lập bởi Orbis International để nâng cao kiến thức, kỹ năng và chuyên môn của các chuyên gia sức khỏe mắt trên toàn thế giới.

Với các công cụ đào tạo trực tuyến tiên tiến và tiếp cận với các giảng viên và giảng viên chuyên gia quốc tế, Cybersight là một nền tảng toàn cầu giúp các chuyên gia sức khỏe mắt cải thiện kỹ năng của họ, hợp tác chẩn đoán và điều trị và kết nối với một cộng đồng thực hành toàn cầu thực sự bao gồm các kỹ thuật viên, y tá, bác sĩ nhãn khoa và bác sĩ nhãn khoa.

aria-hidden="true"

Thông tin nhanh về Cybersight

200+ quốc gia

30.000+ bệnh nhân được quản lý

50,000+ khóa học trực tuyến đã hoàn thành

Một sáng kiến của Orbis International

 

data-src="https://cybersight.org/wp-content/uploads/Orbis_Plane_Logo_RGB-3.png"