Sinh bệnh học và quản lý đục thủy tinh thể ở trẻ em

Vui lòng tìm các video không phát trong Bài giảng của Tiến sĩ Kalaivani tại đây:

[Vimeo 207337612 W = 640 H = 480]

button_download video

(384 x 288 / 2 MB)

[Vimeo 207337666 W = 640 H = 480]

button_download video

(384 x 288 / 3 MB)

[Vimeo 207337705 W = 640 H = 480]

button_download video

(384 x 288 / 2.4 MB)

[Vimeo 207338017 W = 640 H = 468]

button_download video

(492 x 360 / 3.2 MB)